Welkom op de website van de Wijkraad Zuid in Venray!

Wie zijn wij?

Wij zijn de wijkraad Zuid in de gemeente Venray en bestaan uit louter vrijwilligers. Wij zijn in augustus 1979 gestart met de wijkraad.

Wat doen wij?

Wij proberen onze wijk zo veilig en netjes mogelijk te houden zodat een ieder er met veel plezier woont of wil gaan wonen.

Hoe doen wij dat?

Iedere 1ste woensdag van de maand vergaderen wij. Deze vergadering is voor iedere bewoner van onze wijk bij te wonen. Onze vergaderingen / activiteiten vinden plaats op het adres: De Springplank, Beukenlaan 4, 5802 CK Venray.

Wat bespreken wij tijdens een vergadering?

Tijdens de vergadering komen er allerlei zaken die spelen in onze wijk aan de orde zoals verkeersveiligheid, afval beleid etc. Ook worden er afspraken gemaakt met de aanwezigen zoals de gemeente, of de wijkagent of bv Synthese.

Wat doen wij behalve vergaderen?

Wij proberen allerlei activiteiten te organiseren voor de bewoners van de wijk zoals kienen, dansavonden, kaartavonden, bewegingslessen voor de ouderen enzovoort. Momenteel is dit moeilijk in verband met een gebrek aan vrijwilligers.

Wat kunt u doen?

Zoals iedere vereniging, stichting etc. hebben wij ook moeite vrijwilligers te vinden om ons te ondersteunen bij onze activiteiten. Heeft u een paar uurtjes over per maand schroom dan niet om u aan te melden als vrijwilliger bij ons. Ook al denkt u niets te kunnen bijdragen omdat u bijvoorbeeld maar 1 of 2 uurtjes kunt, geen probleem! In overleg met u gaan wij kijken wat er mogelijk is. U bent tot niets verplicht.

Hoe kunt u ons bereiken?

Op de contactpagina vindt u een emailformulier waarmee u in contact kunt komen met de wijkraad. Ook bent u van harte welkom op 1 van onze vergaderingen. (data staan vermeld op de website)