Privacy statement in het kader van de AVG

Wijkraadzuidvenray.nl is een website met een non profit gedachte en uitvoering. De website wordt bijgehouden door vrijwilligers met als doelstelling Wijk Zuid digitaal op de kaart te zetten. Dit kan met name door een online platform te bieden voor en door de inwoners. Zij kunnen dus materialen digitaal aanleveren zoals artikelen, activiteiten en foto’s. Door het aanleveren van deze materialen gaat men ermee akkoord dat deze onder het digitale eigendom vallen van de beheerders. Zij behouden het recht om artikelen in te korten en/of eventueel niet te plaatsen indien de inhoud onnodig grievend, discrimerend, godsdienst laster of seksistisch is.