Leden van de Wijkraad Zuid Venray 

Dagelijks bestuur 

Voorzitter: Hein Salentijn 
Secretaris: Hein Salentijn (vacature)
Penningmeester: Martien Cuppen

Overige leden

Gerard Hovens algemeen lid
Wim Custers algemeen lid
Jan Aarts algemeen lid

Vrijwilligers

Everhard Martens
Jan van de Herik
Leo Willems
Sjaak Jacobs
Linda Salentijn
Ine Cuppen
Solange Casimiri
Hetty Orth
Carlo van Herwaarden
Diny van der Heijden-Noij

Lenie Filon
Bianca Hanen
Anita Leenders
Desiree Lugtenberg

Beloningsbeleid 

Het beloningsbeleid van de stichting is vastgelegd in de statuten. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.